Bærekraft

Sammen tar vi ansvar. Sammen kan vi forandre.

Produksjonsenheten er største synder ved legging av ny asfalt. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi tilrettelegger derfor for normale miljøkrav ved å utfordre oppdragsgiverne under asfaltforespørsler. Eksempler er her krav til utslippsbegrensninger for utleggerutstyr og lastebiler, temperaturer på asfaltverkene og strengere krav til hva som blandes i asfalten.

I våre forespørsler og kontrakter stiller vi krav til CO2-utslipp som genereres gjennom hele asfaltprosessen: fra produksjon av asfalt i fabrikken til den er lagt på veien. Typiske CO2 reduserende elementer er lavtemperaturasfalt (LTA), altså gjenbruk og oppvarming fra asfaltfabrikken med CO2-nøytralt brensel.

Tjenester

Asfalt og veivedlikehold AS er et selskap med spesialister innenfor asfaltfaget. Vi utfører tjenester innenfor anbudsutforming og vedlikeholdsplanlegging for kommuner hva angår forespørselsgrunnlag for asfaltkontrakter og Hovedplanvei

Vi benytter det velprøvde svenske dataprogrammet EKG, som gir kommunene et unikt verktøy for økonomisk veivedlikeholdsplanlegging som er den største kostnadsdriveren til Hovedplanvei. Våre befaringer er underlaget i forespørselen og EKG, og utføres med et meget høyt kvalifisert asfaltpersonell med lang erfaring innenfor asfalt og prosjektledelse.

Tjenester asfalt og veivedlikehold

Vi gir våre oppdragsgivere mer asfalt for pengene på en bærekraftig måte.