Om Oss

Vi er et selskap som driver med rådgivning innenfor dekkevedlikehold av asfalt for byggherreorganisasjonene i Norge. Med vår lange erfaring og kompetanse, samt mange år i bransjen, har vi sett at man ikke får utført asfalt til nye veiprosjekter og asfalt-vedlikehold slik at man får mest asfalt for pengene.

Asfalt er forurensende, og vi ønsker å kunne bidra til å påvirke bransjen til å velge mer bærekraftige metoder og foreta fornuftige produktvalg.

Vår forretningsmodell bygger på konseptet til vår medeier, Svensk Beläggningstjänst AB. Vår svenske samarbeidspartner bidrar med erfaring, programvare, spesialmåleutstyr i tillegg til menneskelige ressurser ved behov.

Vårt mål er å gi byggherrer med asfalt mer for pengene på en bærekraftig måte. Snakk med oss om hvilke miljøvennlige løsninger som er optimale for deres område.

Vår visjon er å være et kunnskapssentrum for oppdragsgivere og entreprenører innenfor asfalt.

Våre verdier er blant annet respekt, ærlighet og at en er til å stole på.

Vi mener at en god asfaltkontrakt starter med en forespørsel til oss.