Tjenester asfalt og veivedlikehold

  • Vi tilbyr kvalitetskontroll ved hjelp av asfaltskanning med PaveScan RDM. Vi er landets eneste rådgivende konsulentselskap med slikt utstyr.
  • Vi leier ut byggeledelse på hele eller deler av kontrakter for offentlige oppdragsgivere som kommune, fylke og stat. Vi bistår også underveis i kontrakter med teknisk støtte.
  • Vi påtar oss oppdrag ved vurdering av asfaltdekket ved utløp av garantitid.
  • Vi har i tillegg tilgang til 20 kompetente prosjektledere og kontrollingeniører fra vår medeier Svensk Beläggningstjänst AB.

Asfalt og veivedlikehold AS er et selskap med spesialister innenfor asfaltfaget. Vi utfører tjenester innenfor anbudsutforming og vedlikeholdsplanlegging for kommuner hva angår forespørselsgrunnlag for asfaltkontrakter og Hovedplanvei

Vi benytter det velprøvde svenske dataprogrammet EKG, som gir kommunene et unikt verktøy for økonomisk veivedlikeholdsplanlegging som er den største kostnadsdriveren til Hovedplanvei. Våre befaringer er underlaget i forespørselen og EKG, og utføres med et meget høyt kvalifisert asfaltpersonell med lang erfaring innenfor asfalt og prosjektledelse.