Asfaltkontrakter

Den beste asfalt kontrakter

Vi hjelper til med dine asfalt-forespørsler. Vi lager forespørsel gjennom befaringer og bruk av EKG (ØGK).

Dette inngår:

* Kalkulasjon av pris for utbedring per strekning.

* Strekningslister. Denne typen lister begrenser taktisk prising og gjør det lettere for entreprenør å gjennomføre befaring, samt gi beste bærekraftige løsning på pris og utførelse.

* Vi er med på forhandlingene hvis ønskelig.

* Vi tilbyr teknisk støtte under utførelse av asfaltkontrakten.

Den beste asfaltkontrakten starter med riktig forespørsel!