Byggeledelse

Byggeledelse asfalt og veivedlikehold

Vi leier ut byggeledere og kontrollingeniører på timebasis eller for hele asfaltkontrakten. Leier du av oss på timebasis, kan vår kompetanse benyttes på spesifikke strekninger eller områder. Innleies vi for hele kontrakttiden, følger vi opp entreprenør og kontrakt fra A til Å.