EKG veiplanlegging

EKG er et svensk IT program for økonomisk planlegging av ditt veivedlikehold. Programmet er vel gjennomprøvd og cirka 100 kommuner i Sverige bruker dette i dag.

Det er tre ting systemet hjelper deg med:

  • Når skal veien vedlikeholdes?
  • Hvordan skal veiene vedlikeholdes?
  • Hva koster vei-vedlikeholdet?

Hvordan vi lager vedlikeholdsbudsjettet:

  1. Tilstandsbedømming utføres av en asfaltspesialist fra Asfalt og Veivedlikehold AS.
  2. Det baseres på kunnskap og kompetanse.
  3. Kommunale veier blir bedømt etter spesielle kriterier.
  4. Gatene får et optimalt år når veivedlikeholdet skal utføres.
  5. All informasjon legges inn i EKG av oss. Det går da å analysere materialet og lage en 10 års vedlikeholdsplan.

Tilstandsbedømming på rett måte

 

Startmøte 

Befaring  ->  Legge inn i EKG  -> Rapport fra Befaring    -> Underlag til beslutningstakere

Henvisning til svenske EKG sine hjemmsider: https://inventering.sblt.se