Kvalitetskontroll

Vi utfører prøvetaking av alle deler av vegdekke, vi har vår egen borerigg for prøvetaking av asfaltbelegg eller betongoverflater. Vi bruker et akkreditert veilaboratorium for analyse av prøvene vi har tatt.

KVALITET KONTROLL asfalt vegdekke asfaltbelegg betongoverflater

Vi utfører kontinuerlig homogenitetsmålinger av asfaltbelegg gjennom bakkeradar. Som eneste konsulentselskap i Norge med Pavescan RDM, en ikke-destruktiv testmetode for pakkingskontroll, gis det en større kontrollert overflate enn ved konvensjonell hulroms-prøving.

  • I alle byggherre-kontrakter er det nødvendig at asfaltentreprenøren leverer borprøver etter krav fra byggherre.
  • Borprøver utføres etter visuell beskikning og mistanke om avvik.
  • Få analysert hele kontrakten før eventuelle borprøver av den aktuelle veistrekningen.