Sluttbefaring ved utløp av garantitid

Vi utfører sluttbefaring ved utløp av garantitid i henhold til kontrakt. Vi konkluderer med at veien er slik man kan forvente ut ifra trafikkutvikling og ÅDT som fastsatt i forespørsel. I tillegg kommer vi med forslag for utbedringer i henhold til garanti eller eventuelle forebyggende tiltak for vedlikehold.

Sluttbefaring ved garanti tid slutt